Priser og mengder

Vi leverer hånd- og overflatedesinfeksjonén liters flasker eller fire liters kanner. Vi kan også levere på 1 000 liters IBC.

Ved større bestillinger kan vi etter avtale produsere flasker og kanner påført kundens egen etikett og merkevare.

Se https://webbutikk.norsksprit.no (nettbutikk for næringsdrivende) for mengder og priser.